تبلیغات
خطه ی سرسبز گیلان رانکوه (املش) - آشنایی با ماهیان دریای خزر: اوزون برون ( تریج )، با نام علمی Acipenser stellatus

تصویر ماهی اوزون برون ( تریج )،  با نام علمی Acipenser stellatus

اوزون برون ( تریج )،  با نام علمی Acipenser stellatus  این ماهی خاویاری که طول متوسط آن 140 سانتی متر است، برای تخم ریزی به رودخانه ها مهاجرت می کند.

 اوزون برون یک واژه ترکی به معنی " بینی دراز " است و واژه اصیل گیلکی آن " تریج " است که امروزه به فراموشی سپرده شده است.

خاویار اوزون برون دریای خزر، شهرت جهانی دارد.

فراوانی اوزون برون در گذشته های نه چندان دور به حدی بود که برای تخم ریزی در بهاران به رودخانه های متصل به دریای خزر، منجمله شلمان رود مهاجرت می کردند.