تبلیغات
خطه ی سرسبز گیلان رانکوه (املش) - نامگذاری شبخوسلات
دوشنبه 28 تیر 1389

نامگذاری شبخوسلات

   گردآوری از: Hamidreza Sh    مطلب از طبقه:گیلان شناسی ،املش ،

یکی از معانی شبخوسلات که مورداعتقاد اهالی منطقه است داستانی تاریخی می باشد که سینه به سینه نقل گردیده وحتی برخی از بزرگان وریش سفیدان محل به آن معتقدند وکتابی نیزدر این زمینه وجود داشته که در دست یکی ازاهالی دیلمان مقیم پایتخت می باشدوآن بر این است که:   

  دوتپه دردوطرف دشت (لات) بزرگی که درساحل شمالی و جنوبی کیارود(به عنوان بزرگترین وپرآب ترین رود منطقه )قرار دارد  تپه ی قلعه کوتی (درساحل بالا یعنی محل کنونی شبخوسلات) وتپه شاه سرا(درساحل پایین محل کنونی شبخوس سرا) ،در زمان سلاطین کیایی(قرن نهم هجری)  دو تن ازحکمرانان کیایی زندگی می کردند که برسر تقسیم و استفاده ازدشت ومرتع (لات)مذکور،اختلافات ریشه ای ودیرینه داشتند.آنها برای ازبین بردن درگیریها و تنشهای همیشگی بین هم ، به این نتیجه رسیدند تا وصلتی میان دوقوم انجام پذیرد.بعداز نشست فراوان، این کار عملی شد و داماد ازقومی که در قلعه کوتی (ساحل بالا) سا حل بالاساکن بودند و عروس از تپه ی شاه سرا انتخاب شده ومراسم جشن وپایکوبی آغاز شد.جالب آنکه هردو گروه از تپه ها پایین آمده ودرلات مورد نظر به شادی و پایکوبی پرداختند.مراسم تا پاسی از شب ادامه یافت،اما عروس به دلیل نامعلوم ،ناخوش(مریض) شده وبلافاصله مرد. امروزه بقعه ای(سیده معصومه) درنزدیکی مرکز درمانی شهر رانکوه قراردارد، که منسوب به وی می باشد.                                                    

  ازآن پس،به میمنت مراسم ازدواج واحترام عروس فوت شده،این محل با ترکیبی ازنام دوگروه وبه اسم شبخوسلات (شه خوس لات) نامگذاری گردید که با گذشت زمان و تغییرتلفظ شبخوسلات نامیده شدوتا به امروز این اسم را حفظ کرده است.

منبع:باستانشناسی املش


برچسب ها: شمال ، گیلان ، عکس شمال ، ییلاقات شمال ، مناظر شمال ، ییلاقات گیلان ،