تبلیغات
خطه ی سرسبز گیلان رانکوه (املش) - کارخانه چایسازی برگ چین
یکشنبه 27 تیر 1389

کارخانه چایسازی برگ چین

   گردآوری از: Hamidreza Sh    مطلب از طبقه:عکس های رانکوه ،عکس های شبخوسلات ،

. . . برفی 

این کارخانه از نظر معماری در بین کار خانه های چایسازی شمال بی نظیر است ومی توان آن را به عنوان سمبول شبخوسلات درنظرگرفت.

ساخت این کار خانه از سال 1337 توسط خانواده قاسم زاده شروع ودر سال 1342با نام کار خانه چایسازی قاسم زاده به بهره برداری رسید.

 این کارخانه هم اکنون با نام کارخانه چایسازی برگ چین فعالیت می کندومالک آن آقای کریملومی باشد.

عکاس:هادی

کارخانه چای

عکس های بیشتر 

عکس های بیشتر 


برچسب ها: شمال ، گیلان ، عکس شمال ، ییلاقات شمال ، مناظر شمال ، ییلاقات گیلان ،